ชื่อเรื่อง : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ชื่อไฟล์ : dcWu3RTThu93100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้