ชื่อเรื่อง : ประกาศการกำหนดจำนวนการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563

ชื่อไฟล์ : GTKOgcxMon43357.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้