ชื่อเรื่อง : การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ชื่อไฟล์ : GTveKBmThu34248.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้