info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 96
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์ ONLINE
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ใส่ code:

 ผมอยากให้ ทาง อบต. ช่วยเหลือ เรื่องฝาท่อระบายน้ำ หน้าหมู่บ้าน มิตภาพ ทางเข้า - ออก แตกชำรุดเป็นหลุดขนานใหญ่ ตอนนี้เราใช้ท่อปูน ปิดไว้อยู่ ซึ่ง มันอันตราย ต่อผู้ขับขี่รถ อยากให้ ทาง อบต. ช่วยดำเนินการ ให้ด่วย หน่อย นะครับ พอดี เรา ยื่น เรื่องไปแล้ว เมื่อปีที่แล้ว จาก คุณ ธวัชชัย ประธาน หมู่บ้าน

ดำเนินการเรียบร้อย

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:30 มกราคม 2563)

แจ้งให้ปรับปรุงถนน

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:14 ตุลาคม 2559)

2 รายการที่ดำเนินการแล้ว

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(สิบตำรวจโท จักร์ เกิดมุด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
(สิบตำรวจโท จักร์ เกิดมุด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร