info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258


camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ขอร่วมส่งกำลังใจให้กับคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่เสียสละเวลาเพื่อดูแลประชาชนด้วยเต็มใจ #อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเด็ก เยาวชน ตำบลบ้านแก้ง 2563
ผู้โพส : admin
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้โพส : admin
กิจกรรมแต่งกายด้วยชุดพื้นถิ่น (ลาวเวียง) นุ่งผ้าซิ่น ถือปิ่นโต หิ้วตะกร้า กินข้าวเที่ยงม่วนนำกัน” ประจำเดือนมีนาคม 2563
ผู้โพส : admin
โครงการ “ปันน้ำใจ ไม่ทิ้งกัน” ประจำปีงบประมาณ 2563 และกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ผู้โพส : admin
กิจกรรมรับมอบสิ่งของพระราชทาน ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแก้ง
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
ผู้โพส : admin
กิจกรรมแต่งกายด้วยชุดพื้นถิ่น(ลาวเวียง)นุ่งผ้าซิ่น ถือปิ่นโต หิ้วตะกร้า กินข้าวเที่ยงม่วนนำกัน” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ผู้โพส : admin
โครงการประชุมประชาคมขับเคลื่อนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายก อบต.บ้านแก้ง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร