องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
account_box กองคลัง
(นางสาวรสสุคนธ์ เศวตวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0874966222
(นางธนิดา จิตรปลื้ม)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
โทร : 0819814893
(นางสาวนัฐภัสสรญ์ วงษ์มหิงษ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
โทร : 0655274599
(นางสาววิภารัตน์ ชิณศิริ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 0868535583
(-ว่าง-)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(-ว่าง-)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(นางรุ่งทิวา บุญเลี้ยงมา)
คนงานทั่วไป
โทร : 0804451453
(นางสาวนิ่มฤดี เก่งกว่าสิงห์)
คนงานทั่วไป
โทร : 0898841365


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง