info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 135
account_box กองสาธารณสุข-และสิ่งแวดล้อม
(นายดนัยฤทธิ์ พุ่มเจริญ)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0931496535
(นายดนัยฤทธิ์ พุ่มเจริญ)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0931496535
(นายทวี ทุยยะค่าย)
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (ผู้มีทักษะ)
โทร : 0807749370
(นายทวี ทุยยะค่าย)
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (ผู้มีทักษะ)
โทร : 0807749370
(นายใหม่ พานน้อย)
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 0816372736
(นายใหม่ พานน้อย)
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 0816372736
(นายอ๊อด พานน้อน)
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 0883497104
(นายอ๊อด พานน้อน)
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 0883497104
(นางสาวเบญจวรรณ พฤกษา)
คนงานทั่วไป
โทร : 0802238209
(นางสาวเบญจวรรณ พฤกษา)
คนงานทั่วไป
โทร : 0802238209
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(สิบตำรวจโท จักร์ เกิดมุด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
(สิบตำรวจโท จักร์ เกิดมุด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร