องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
account_box กองการศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม
(นางสาวนิชานันท์ อุดามาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 0655347383
(นางสาวสุลาวัลย์ สุรินทร์)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0839863671
(นางสาวภิญญาพัชญ์ อุ่นจิตร)
ครูชำนาญการ
โทร : 0929817024
(นางสาวพัชรี ศรีเศษ)
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
โทร : 0892009658
(-ว่าง-)
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง