info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 100
account_box กองการศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม
(นางสาวสุลาวัลย์ สุรินทร์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 0839863671
(นางสาวสุลาวัลย์ สุรินทร์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 0839863671
(นางสาวภิญญาพัชญ์ อุ่นจิตร)
ครู คศ.1
โทร : 0929817024
(นางสาวภิญญาพัชญ์ อุ่นจิตร)
ครู คศ.1
โทร : 0929817024
(นางสาวพัฒชรี ศรีเศษ)
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
โทร : 0892009658
(นางสาวพัฒชรี ศรีเศษ)
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
โทร : 0892009658
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(สิบตำรวจโท จักร์ เกิดมุด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
(สิบตำรวจโท จักร์ เกิดมุด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร