องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
account_box กำนันผู้ใหญ่บ้าน
(นายชยกร จันภาพรึก)
กำนันตำบลบ้านแก้ง
โทร : 0923395405
(นายสมนึก แสนสวัสดิ์)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
โทร : 0880108838
(นายสถิตย์ นิดคำพร)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
โทร : 0855091105
(นางวรัญญา ยอดมณี)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
โทร : 0640955594
(นายประยูร ช่อมะกอก)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
โทร : 0894138106
(นางสาวแสงเดือน มาทะ)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
โทร : 0615960811
(นายคนอง รักกล่อม)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
โทร : 0818517934
(นายสำรวย พุ่มชัยพฤกษ์)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
โทร : 0922829732


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง