info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 94
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file กฎหมายระเบียบบริหารราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการตามกฎหมาย poll
insert_drive_file กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] [ไฟล์13] [ไฟล์14] [ไฟล์15] [ไฟล์16] [ไฟล์17] [ไฟล์18] [ไฟล์19] [ไฟล์20] [ไฟล์21] [ไฟล์22] [ไฟล์23] [ไฟล์24] [ไฟล์25] [ไฟล์26] [ไฟล์27] [ไฟล์28] [ไฟล์29] [ไฟล์30] [ไฟล์31] [ไฟล์32] [ไฟล์33] [ไฟล์34] [ไฟล์35] [ไฟล์36] [ไฟล์37] [ไฟล์38] [ไฟล์39] [ไฟล์40] [ไฟล์41] [ไฟล์42] [ไฟล์43] [ไฟล์44] [ไฟล์45] [ไฟล์46] [ไฟล์47] [ไฟล์48] [ไฟล์49]
insert_drive_file กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ บัตรการลงทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] [ไฟล์13] [ไฟล์14]
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(สิบตำรวจโท จักร์ เกิดมุด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
(สิบตำรวจโท จักร์ เกิดมุด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร