info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 93
folder คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติราชการ
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล รักาาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file คำสั่ง มอบหมายงาน แบ่งงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file คำสั่ง มอบหมายงาน แบ่งงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file คำสั่ง มอบหมายงานและหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกองคลัง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(สิบตำรวจโท จักร์ เกิดมุด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
(สิบตำรวจโท จักร์ เกิดมุด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร