องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
folder คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติราชการ
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล รักาาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file คำสั่ง มอบหมายงาน แบ่งงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file คำสั่ง มอบหมายงาน แบ่งงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file คำสั่ง มอบหมายงานและหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกองคลัง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง