info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 119
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ ถนนเลียบคลองหนองโน เชื่อมต่อหมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Cape Seal ถนนสายเลียบคลองหนองโน (ฝั่งขวา) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) สายเลียบคลองหนองโน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) สายเลียบคลองหนองโน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศรายงานขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 13 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 13 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการย้ายถงแชมเปญและถังกรองมัลติมีเดีย จากหมู่ที่ 8 ไปหมู่ที่ 2 พร้อมติดตั้งระบบน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกเส้นทางต่าง ๆ ภายในตำบลบ้านแก้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการลงลูกรัง บริเวณลานอเนกประสงค์วัดสูงยาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านนางโสภี ถึงบ้านนางทองอินทร์ สายบัว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประทวน กล้าหาญ ถึงบ้านนางเรียน จันทร์โพ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านนายศิลาวศิต แจ่มฟ้า ถึงบ้านนายสุดใจ ฟักอ่อน หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าศาลา SML ถึงบ้านนายวีระ ติณรัตน์ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดภายในตำบลบ้านแก้ง พร้อมติดตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีตปิดผิวลาดยางแบบ Cape Seal) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายปรีชา รางแดง ผ่านบ้านนายสำรวย ศรีบุญเลี้ยง ถึงถนนอดิเรกสาร หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณแยกหน้าวัดบ้านโง้งถึงซอยขนมจีน หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีตปิดผิวลาดยางแบบ Cape Seal) รหัสทางหลวงท้องถิ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
1 - 20 (ทั้งหมด 109 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(สิบตำรวจโท จักร์ เกิดมุด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
(สิบตำรวจโท จักร์ เกิดมุด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร