องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
play_arrow ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
find_in_page ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างไฟส่องสว่าง LED ตั้งแต่บริเวณสะพาน TPI ถึงหน้าโรงกระเบื้อง TPI หมู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง LED บริเวณสะพานนายเจริญ ศิริมูล ถึงสะพาน คลองชลประทาน หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณหลังวัดสูงยาง หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สบ.ถ.68062 ถนนสายเลียบคลองหนองโน (ฝั่งขวา) เชื่อมต่อระหว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศประะกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สบ.ถ.68062 เลียบคลองหนองโน (ฝั่งขวา หมู่ที่ 2, 4, 6 ตำบลบ้านแก้ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายเลียบคลองหนองโน (ฝั่งขวา) เชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Cape Seal ถนนสายเลียบคลองหนองโนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Cape Seal ถนนสายเลียบคลองหนองโนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ ถนนเลียบคลองหนองโน เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Cape Seal ถนนสายเลียบคลองหนองโน (ฝั่งขวา) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) สายเลียบคลองหนองโน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) สายเลียบคลองหนองโน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file ประกาศรายงานขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 13 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
1 - 20 (ทั้งหมด 124 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง