info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258


play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าวัดสุนันทารามเชื่อมกับบ้านนายสมพงษ์ วงษ์จิ หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนายเที่ยง พุดปั้น ถึงบ้านนายจรัญ ตะโกนอก หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลอง บ้านนายทองหล่อ สมิงแก้ว ถึงคลองห้วยแร่ หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าวัดสูงยาง หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
ประกาศการเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณสนามฟุตซอลโรงเรียนวัดลาดเขาปูน หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
ประกาศการเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนายเที่ยง พุดปั้น ถึงบ้านนายจรัญ ตะโกนอก หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
ประกาศการเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าวัดสูงยาง หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
ประกาศการเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าวัดสุนันทาราม เชื่อมต่อกับบ้านนายสมพงษ์ วงษ์จิ หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
1 - 10 (ทั้งหมด 72 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายก อบต.บ้านแก้ง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร