องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
play_arrow ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณหลังวัดสูงยาง หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สบ.ถ.68062 ถนนสายเลียบคลองหนองโน (ฝั่งขวา) เชื่อมต่อระหว่าง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศประะกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สบ.ถ.68062 เลียบคลองหนองโน (ฝั่งขวา หมู่ที่ 2, 4, 6 ตำบลบ้านแก้ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายเลียบคลองหนองโน (ฝั่งขวา) เชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Cape Seal ถนนสายเลียบคลองหนองโนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Cape Seal ถนนสายเลียบคลองหนองโนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ ถนนเลียบคลองหนองโน เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Cape Seal ถนนสายเลียบคลองหนองโน (ฝั่งขวา) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) สายเลียบคลองหนองโน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) สายเลียบคลองหนองโน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file ประกาศรายงานขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 13 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการย้ายถงแชมเปญและถังกรองมัลติมีเดีย จากหมู่ที่ 8 ไปหมู่ที่ 2 พร้อมติดตั้งระบบน้ำ
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 13 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกเส้นทางต่าง ๆ ภายในตำบลบ้านแก้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการลงลูกรัง บริเวณลานอเนกประสงค์วัดสูงยาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านนางโสภี ถึงบ้านนางทองอินทร์ สายบัว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าศาลา SML ถึงบ้านนายวีระ ติณรัตน์ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
1 - 20 (ทั้งหมด 118 รายการ) 1 2 3 4 5 6


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง