info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลบ้านแก้ง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองห้วยหินขาว หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกบึงบ้านโง้ง หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองหนองโน หมู่ที่ 2,4,6
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางรางระบายน้ำบริเวณสนามฟุตซอล โรงเรียนวัดลาดเขาปูน หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลอง บ้านนายทองหล่อ สมิงแก้ว ถึงคลองห้วยแร่ หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณสนามฟุตซอลโรงเรียนวัดลาดเขาปูน หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าวัดสุนันทารามเชื่อมกับบ้านนายสมพงษ์ วงษ์จิ หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนายเที่ยง พุดปั้น ถึงบ้านนายจรัญ ตะโกนอก หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลอง บ้านนายทองหล่อ สมิงแก้ว ถึงคลองห้วยแร่ หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าวัดสูงยาง หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
ประกาศการเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณสนามฟุตซอลโรงเรียนวัดลาดเขาปูน หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
ประกาศการเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนายเที่ยง พุดปั้น ถึงบ้านนายจรัญ ตะโกนอก หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
ประกาศการเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าวัดสูงยาง หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
ประกาศการเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าวัดสุนันทาราม เชื่อมต่อกับบ้านนายสมพงษ์ วงษ์จิ หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต)
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
ประกาศการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนบริเวณหน้า อบต.บ้านแก้ง หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประกายเพ็ชร สวัสดิ์นนทรี ถึงบ้านนางบรรจง จันทร์ครึ่งซีก หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
1 - 20 (ทั้งหมด 79 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายก อบต.บ้านแก้ง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร