องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านแก้ง ปีการศึกษา 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศการขยายการกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
find_in_page ประกาศการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ "บอกดิน 3" (ระยะที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ประกาศ การขยายการกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file ประกาศให้ผู้ที่ครอบครองป้าย ตั้งอยู่ตำบลบ้านแก้ง ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file ประกาศรับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแก้ง เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การชยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข้ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
insert_drive_file ประกาศแบบประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ใสสะอาด" ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ใสสะอาด" ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
1 - 20 (ทั้งหมด 109 รายการ) 1 2 3 4 5 6


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง