info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส1)
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญมาก หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
ร่างประกาศเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนจัดทำหลังคาล้อเลื่อน หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ที่จ่ายให้รถส่วนกลาง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการชุมชนก่อสร้างวิหารวัดบ้านกอก หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุมชนจัดทำหลังคาล้อเลื่อนหมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตั้งแต่ถนนแยกตลาดนัด ถึงแยก TPI หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการชุมชนจัดทำหลังคาล้อเลื่อน หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการชุมชนปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วัดลาดเขาปูน หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการชุมชนก่อสร้างอาคารโครงหลังคา บ้านชุ้ง หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตั้งแต่ถนนแยกตลาดนัด ถึงแยก TPI หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
1 - 20 (ทั้งหมด 66 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายก อบต.บ้านแก้ง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร