info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258

play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2563
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
ประกาศจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
ประกาศจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกรกฏาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
ประกาศจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
ประกาศจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
ประกาศจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2563
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
แบบรายงานผลการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 เพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
แบบรายงานผลการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 งวดที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
แบบรายงานผลการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 งวดที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายธนภัทร ช่อมะกอก)
นายก อบต.บ้านแก้ง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร