info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โทร.036-200257,036-200258


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 62
play_arrow แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 64 - มีนาคม 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 63 - ธันวาคม 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 63 - กันยายน 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 63 - มิถุนายน 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 63 - มีนาคม 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 62 - ธันวาคม 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(สิบตำรวจโท จักร์ เกิดมุด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
(สิบตำรวจโท จักร์ เกิดมุด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร